අලි පේර

අදනම් බ්ලොග් ලියන්න නියම දවස. අදහස් ගලාගෙන එනව. තවත් එකක් ලියන්න හිතුන නිසා ඔන්න ලියනව. මේ කථාව මමත් ඉගෙනගත්තෙ ඉරිද පත්තරේකට ආචාර්ය තිස්ස අබේසේකර ශූරීන් ලියපු ලිපියක් කියවල.

අලි පේර

අලි පේර

අලි පේර කිව්වහම ඉතින් ඔය හැමෝම දන්නවනෙ. ඕකට කියන ඉංග්‍රීසි නම මොකක්ද?

ඔය “අලි පේර” හැදිල තියෙන්නෙ “අලිගැට පේර” කියන වචනෙ කොට වෙලා. එතකොට “අලිගැට පේර” කියන එක හැදුනෙ?

ඒක හැදිල තියෙන්නෙ අලි පේර වලට කියන නියම ඉංග්‍රීසි නමක් වෙන “Alligator Pear ” කියන නමෙන්. ( Avacado කියන නම තමයි හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධ ඉංග්‍රීසි වචනෙ) ඒ නමේ ලොකු ගැලපීමකුත් තියෙනවනෙ නේද? මොකද ඔය අලි පේර ගෙඩියක් ගත්තහම ඇලිගේටරයෙකුගෙ (ඇමරිකානු මහද්වීපයෙයි චීනෙයි ඉන්න කිඹුල් විශේෂයක්) මූණ වගෙ නිසා. ඒ ඉතින් හමේ ස්වභාවය, පාට වගේ දෙවල් ගැලපෙන නිසා.

“Alligator Pear “ගෙන් “අලිගැට පේර” වෙලා, ඒක “අලි පේර” විදිහට කොට වෙලා ඕක “Elephant Guava ” වුනොත් අන්තිමට අලියයි, කිඹුලයි එක සතෙක් වෙයිද?

Next Newer Entries